MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA

SPOLEČNÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MENDELOVA GYMNÁZIA A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

 

ZÁŘÍ, 24

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Fakulta humanitních studií UK, Praha

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam kráčíme?

 

„Když se starší člověk rozhlédne po internetu, může mít dojem, že se snad všichni zbláznili. Jeden se třese zlostí, druhý strachem a třetí tiše vydělává peníze. Mohou si to dovolit, ale jako kdyby každý žil v nějakém jiném světě. Než se k někomu z nich přidáme, stálo by možná za pokus, stručně si připomenout, jaký je ten svět, v němž přece všichni žijeme. Co se v něm změnilo a den ze dne mění, co z něho zmizelo a co se nově rodí. Není toho málo.“ 

 

 

JAN SOKOL – *1936 – Praha, významný český filosof, překladatel, vysokoškolský pedagog. Původně se vyučil zlatníkem, poté v dálkovém studiu odmaturoval, studoval matematiku na MFF UK, posléze mnoho let pracoval jako programátor a výzkumný pracovník Výzkumného ústavu matematických strojů.  Podepsal Chartu 77, v sedmdesátých letech vedl bytové semináře. Po sametové revoluci byl zvolen poslancem za Občanské fórum, v roce 1998 se stal ministrem školství ČR. Na Univerzitě Karlově přednášel filosofii, antropologii a religionistiku, přeložil mnoho především filozofických knih, podílel se na ekumenickém překladu Bible. 

Jan Sokol byl předsedou Akademického senátu PedF UK (1994-97), členem Akademického senátu UK (1994-96, 1999-2001), členem vědecké rady několika fakult UK a Masarykovy univerzity Brno. Místopředseda správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě (1998-2002). V letech 2002-2008 člen předsednictva Grantové agentury ČR, člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR (1998-2002), člen České pobočky Římského klubu a PEN Clubu. Od roku 2015 člen vědecké rady GAČR.

//www.jansokol.cz/

 

 

ŘÍJEN, 22

Mgr. Michal Žák, Ph.D. a Mgr. Daniel Tichý 

Česká Televize, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Klima a jeho přesah

 

„Změna klimatu – dvě slova, se kterými se v médiích setkáváme stále častěji. Není divu, vždyť jde o jednu z největších výzev, před kterými lidstvo stálo. A právě vliv člověka je v současnosti rozhodujícím faktorem, což je mezi klimatology dobře známo. Přesto se stále setkáváme s řadou zavádějících tvrzení a mýtů, které se snaží bagatelizovat jak vliv člověka, tak i vlastní dopady změny klimatu. Přitom v řadě oblastí světa se dostáváme k pomyslnému bodu zlomu, po jehož překonání už nebude cesty zpět, nebo jen velmi obtížně. Dopady klimatické změny zasahují do mnoha oblastí lidského života, ale i života dalších živočišných a rostlinných druhů na naší planetě. Tyto dopady jsou sice často negativní, na druhé straně lze ale změnu klimatu chápat i jako příležitost k čistějšímu a zdravějšímu prostředí i způsobu života. Neobejde se to ale beze změny myšlení a částečně i návyků obyvatel Země.“

 

 

MICHAL ŽÁK – *1978 – Třebíč, je český meteorolog, moderátor a vysokoškolský pedagog, od roku 2005 moderuje v České televizi pořad Předpověď počasí, je spolu s Danielem Tichým tvůrcem čtyřdílného dokumentárního cyklu Klima mění Česko o vztahu ČR vůči hrozbám globálního oteplování. Spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze a přednáší na MFF UK.

Daniel Tichý – *1977 – se v mediálním prostředí pohybuje více jak dvě dekády. Je absolventem Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, studijní program Mezinárodní vztahy. V posledních letech se zaměřuje na komunikaci tématu klimatické změny, články na toto téma pravidelně publikuje na zpravodajském webu ČT24. Je autorem a režisérem čtyřdílné televizní série „Klima mění Česko“. Ve spolupráci s neziskovou organizací CI2 je hlavním koordinátorem osvětového projektu „Klima se mění: od informací k akcí“, který se věnuje osvětové činností v oblasti ochrany klimatu a zvyšování povědomí veřejnosti o vhodných klimatických opatřeních.
 

//www.ceskatelevize.cz/lide/michal-zak/

 

 

LISTOPAD, 19

Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček

novinář a právník, Praha

Demokracie a její limity – přednáška při 30. výročí sametové revoluce

 

 

„Co se stalo s médii a dá se jim ještě věřit? V této části přednášky budeme mluvit o „oligarchizaci“ českých médií a vlivu na jejich obsah.
Co se stalo s politickými stranami? V této části přednášky budeme mluvit o proměně české společnosti a o tom, co ji drží pohromadě.
Co mohu udělat pro ochranu demokracie? V závěru přednášky bude řeč o Vás.“

 

TOMÁŠ NĚMEČEK – *1973 – Opava,  známý český novinář a právník. Působil v řadě známých deníků a týdeníků – Respektu, Hospodářských novinách a naposledy v Lidových novinách. Jeho novinářská práce byla oceněna v roce 2004 Cenou Ferdinanda Peroutky. V roce 2011 obdržel cenu nadace Open Society Fund v kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“ za rozhovor s Václavem Havlem. Za rok 2012 obdržel Cenu Karla Havlíčka Borovského. Je autorem několika komiksových knih v edici Velikáni do kapsy nakladatelství Mladá fronta, knih s tématikou osobností českého práva (biografie Elišky Wagnerové, rozhovor s Pavlem Rychetským), v současné době působí v advokacii.

//video.aktualne.cz/dvtv/nemecek-v-novinarine-jsem-dosahl-vseho-chci-byt-starostou/r~e436c1ee05df11e4bd55002590604f2e/

 

 

PROSINEC, 10

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Genetické inženýrství rostlin: věda kontra iracionalita


 

deset tisíc let rostlinných biotechnologií, evoluce ve zkumavce aneb cesta tam a zase zpátky, rostliny geneticky manipulované a genově editované, coby naděje pro ekozemědělství, přírodu i člověka; rizika toho co umíme, smíme nebo čeho se neodvážíme?

 

ZDENĚK OPATRNÝ – *1941, český biolog. Vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zde se zabývá zejména buněčnou biologií, patří k zakladatelům rostlinných biotechnologií v ČR. Jeho poznatky a zkušenosti přispěly mimo jiné ke vzniku a rozvoji tzv. rostlinných biotechnologií u nás i ve světě, k jejich uplatnění zejména v ochraně, šlechtění a množení kulturních rostlin „od brambor po růže“.

zdroj: Český rozhlas

//plus.rozhlas.cz/host-studia-leonardo-biolog-prof-zdenek-opatrny-6602739

 

 

LEDEN, 21

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava

Moc, politika a mezinárodní hrozby„Geopolitika provází státy od jejich vzniku a nejinak je tomu i ve 21. století. Státy mají svoje zájmy a podle nich se chovají – spolupracují mezi sebou, soupeří, někdy i válčí. Žijeme v přelomové době, kdy se rozpadl bipolární mocenský systém a již déle než čtvrt století se utváří nový. Proto jsme svědky formování nových vztahů i soupeření. Jedna velmoc přežila rozpad bipolarity (USA), druhá se z něho zotavila (Rusko), další nenápadně vyrostla (Čína). Jaká je v soupeření takových velikánů šance hájit vlastní zájmy pro malé státy jako je Česko? Ke komu se přiklonit a koho se bát? Nebo se nemáme bát nikoho? Na tyto otázky se pokusí odpovědět tato přednáška.“

 

VLADIMÍR BAAR – 1953, vysokoškolský pedagog, vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU, bývalý rektor Ostravské univerzity. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, posléze studoval Karlově Univerzitě v Praze a na Fakultě politických věd a Mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Bánské Bystrici. Věnuje se historické a kulturní geografii, jeho odborná činnost se týká především Asie, Oceánie a Ruska.

//vltava.rozhlas.cz/vladimir-baar-porad-jsem-chtel-vedet-neco-navic-7959149

 

 

ÚNOR, 25

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.

Český institut informatiky, kybernetiky a robotiky, ČVUT, Praha

Digitál a reál – na rozhraní světů„Rozhraní mezi reálem a digitálem se postupně smazává a umělá inteligence (UI) hraje v tomto procesu zásadní roli. Je výzkum UI skutečně vyvoláním démona, jak tvrdí Elon Musk? Abychom mohli odpovědět, zamyslíme se nad tím, co je to umělá inteligence a jak pracuje, v čem nás předčí, co jí ve srovnání s člověkem chybí, v čem lidstvu může prospět i jak ho může ohrozit. Průmysl 4.0, který využívá nástroje UI ve výrobě, se stává realitou a nikdo nepochybuje o tom, že výrazně ovlivní celou společnost. Otázkou je, jak tento potenciál nepromarnit!“

 

OLGA ŠTĚPÁNKOVÁ – 1949 – Praha, česká vědkyně a vysokoškolská pedagožka, vedoucí oddělení Biomedicíny a asistivní technologie na Českém institutu informatiky, kybernetiky a robotiky. Mnoho let působila na Katedře kybernetiky FEL ČVUT, profesně se věnuje datové analýze, umělé inteligenci a asistivním technologií v biomedicíně. Je spoluautorkou pětidílné monografie Umělá inteligence.

 

 

BŘEZEN, 17

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M.A.

armádní generál, bývalý předseda vojenského výboru NATO

PhDr. Petr Kolář

diplomat

Bezpečností výzvy ČR

„V poslední době slýcháme od nejvyšších představitelů státu, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších
zemí světa, v zemi, která není vystavena žádnému bezprostřednímu ohrožení a že největším z těch
nepřímých je mezinárodní terorismus. Zároveň se v médiích často dočteme o probíhající válce s
různými přívlastky – informační, kybernetické nebo hybridní. Vidíme záběry z konfliktů v
Afghánistánu, Sýrii, Iráku, Libyi, Mali, na Donbase a na mnoha dalších místech. Bezpečnostní služby
varují před nepřátelskými aktivitami Ruska, Číny, Iránu, nebo Severní Koreje. Jsme skutečně
ostrůvkem bezpečí v moři nestability a konfliktů? Dotýkají se tyto a další hrozby České republiky?
Pokud ano, tak do jaké míry? A můžeme s tím vůbec něco dělat?“

PETR PAVEL (*1961) je armádní generál ve výslužbě, který dosáhl nejvyšších vojenských postů jak
v Armádě ČR – náčelník Generálního štábu (2012-2015), tak i v Severoatlantické alianci – předseda
vojenského výboru NATO (2015–2018). Do této prestižní pozice byl zvolen jako první představitel
postkomunistických států. Vojenskou dráhu započal již v roce 1975, když nastoupil na Vojenské
gymnázium v Opavě, následně absolvoval studia ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve
Vyškově, postgraduální studium zpravodajství na Vojenské akademii v Brně, vysokou štábní školu v
Camberley (Velká Británie), Královskou akademii obranných studií v Londýně (2005) a na King’s
College London, kde získal titul Master of Arts (M.A.) v oboru mezinárodních vztahů (2006). Velitelské
posty zastával u výsadkové průzkumné čety zvláštního určení v Prostějově, u útvarů vojenského
zpravodajství, společných sil i jako zástupce Armády ČR v mezinárodních institucích. Byl účastníkem
několika zahraničních vojenských misí a za vykonané hrdinské činy obdržel řadu vyznamenání AČR i
vysoké zahraniční řády, mj. nejvyšší vyznamenání Francie a USA. Od svého odchodu do zálohy ke
konci roku 2018 se věnuje přednáškám a popularizaci otázek obrany a zahraniční politiky. S cílem
posilovat bezpečnost, občanskou společnost a demokratické hodnoty v České republice založil spolek
Pro bezpečnou budoucnost.

PETR KOLÁŘ – diplomat, bývalý velvyslanec ČR v USA a Rusku, předseda spolku Občané pro
Petr Kolář (*1962) je bývalý diplomat v zahraniční službě České republiky s bezmála dvacetiletou
praxí. Mimo jiné působil jako poradce a náměstek ministra zahraničí, velvyslanec v USA (2005-2010),
Rusku (2010-2012), Švédsku (1996-1998) a Irsku (1999-2003). V letech 1998-1999 byl zahraničně
politickým poradcem pro evropskou integraci a Balkán prezidenta Václava Havla. Před vstupem do
diplomacie působil jako zahraničně-politický redaktor a zahraniční korespondent v několika českých
denících a časopisech, v roce 1993 hostoval jako výzkumník v Norském Nobelově institutu. Od roku
2012 se živí jako konzultant a poradce v oboru zahraničního obchodu a investic. Jako předseda spolku
Občané pro se angažuje ve veřejném prostoru, přednáší pro studenty i širokou veřejnost.

 

 

DUBEN, 7

Bob Kartous

Edu-IN

Jak přežít kyberprostor

„Žijeme v historicky jedinečné době. Vznikla úplně nova dimenze lidské existence, kyberprostor. Umět v něm (a s ním) žít jsme se ale nenaučili. Kyberprostor zatím více pohlcuje než dává. Zároveň se prudce zvýšila naše životní úroveň. Evolučně jsme však nastaveni na nedostatek, s nadbytkem se neumíme vyrovnat. Jsme pod neustálým atakem cukrů a kybercukrů, pod jejich vlivem se z nás stávají méně odolní a méně schopní jedinci i společnosti. Syndrom nažraného lva a rozhodovací paralýza způsobují nemohoucnost tváří v tvář technologickému hyperloopu, jenž nezadržitelně uhání, aniž bychom měli jeho pohyb pod kontrolou. Co s tím můžeme dělat? Co potřebujeme, abychom se vyrovnali s virtuálně-fyzickou konfigurací života ve 21. století?“

BOB KARTOUS – *1977 – je profesionální provokatér veřejné diskuse. Je autorem knihy z žánru non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?, která vychází v říjnu 2019. Pravidelně spolupracuje s Aspen Institute Central Europe na přípravě výroční konference AspenAnnual. Je spolupracovníkem think tanku EDUin a autorem konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). Poradce Jiřího Drahoše, předsedy vzdělávacího výboru Senátu Parlamentu ČR. Člen kolegia rektora Vysoké školy ekonomiky a managementu. Pomáhal rozjíždět vzdělávací start up Education Republic. S centrem současné kultury DOX zrealizoval vzdělávací program Synapse, jenž sestává z několika workshopů zaměřených na posílení sociálního a občanského povědomí mezi mladými lidmi. Je spoluautorem knihy 2036, kapitoly o budoucnosti vzdělávání. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze. V roce 2019 mu byla Masarykovou univerzitou udělena malá bronzová medaile.

 

 

 

KVĚTEN, 5

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

CERGE-EI

Kam kráčíš, školství?